top of page

แนะนำสาธิตสินค้าการใช้งานกระดานอัจฉริยะ Hoshi i-Pro BOARD โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กทม.


ทางทีมงานโฮชิได้มีการนำสินค้ากระดานอัจฉริยะ i-Pro BOARD ไปสาธิตให้กับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คุณครูได้มีการทดลองใช้งาน ทดลองฟังก์ชันต่างๆ


นอกจากนี้ทางทีมงานโฮชิได้แนะนำวิธีการใช้งานพร้อมทั้งอธิบายถึงจุดเด่น และเสนอไอเดียการใช้งานที่ทำให้คุณครูผู้สอน สามารถทำสื่อการเรียนการสอนได้ อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น


หากท่านใดสนใจสินค้าโฮชิ ไม่ว่าจะเป็น i-Pro BOARD หรือ Video Conference เข้ามาสอบถามหรือทดลองใช้งานสินค้าก่อนได้ติดต่อกับเรา..โฮชิ

Comments


bottom of page