top of page

Hoshi Accessories

อุปกรณ์เสริมเพื่อ Support งานภาพและเสียง

1. wall-screen-type.png

ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดแขวน ใช้มือดึง

  • Matt white (gain 1.0)

เนื้อจอสีขาว ขอบดำ ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟ ป้องกันเชื้อรา และสามารถทำความสะอาดได้

  • Premium Material

กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้ ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ส่วนล่างของผ้าจอมวนกับแกนเหล็กเพื่อทนทานต่อการใช้งาน

  • Slow Retraction

ฟังก์ชั่นพิเศษเฉพาะของ Hoshi ถนอมการใช้งานของอุปกรณ์ด้วย Slow Retraction เวลาม้วนเก็บผ้าจอไม่เกิดแรงกระแทก ยืดอายุการใช้งาน

รายละเอียดจอรับภาพชนิดแขวนใช้มือดึงแต่ละขนาด

wall-screen-1.jpg
bottom of page