top of page

แนะนำสาธิตสินค้าการใช้งานกระดานอัจฉริยะ i-Pro Board ผ่าน Online โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน


ทางทีมงานโฮชิได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน อยากชมสินค้า i-Pro Board

ทางเราเลยส่งข้อมูลให้ทางดีลเลอร์ร้านโปรเจคโปร ทำการเดโม่สินค้าผ่านออนไลน์โปรแกรม Zoom


ทางทีมดีลเลอร์ได้มีการแนะนำวิธีการใช้งานพร้อมทั้งอธิบายถึงจุดเด่น และเสนอไอเดียการใช้งานที่ทำให้คุณครูผู้สอนสามารถทำสื่อการเรียนการสอน ได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น


หากท่านใดสนใจสินค้าโฮชิ ไม่ว่าจะเป็น i-Pro Board หรือ Video Conference เข้ามาสอบถามหรือทดลองใช้งานสินค้าก่อนได้ติดต่อกับเรา..โฮชิ

Comments


bottom of page