top of page

ติดตั้งและสอนการใช้งาน i-Pro BOARD โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยโฮชิได้รับการติดต่อกับทาง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ให้เข้าไปเดโม่สินค้าสาธิตการใช้งานของ

Hoshi i-Pro BOARD ทางโรงเรียนได้ติดต่อกลับมาทางเราสนใจ i-Pro BOARD 75" จำนวน 5 เครื่อง

ทางเราก็พร้อมเดินทางไปส่งสินค้าเพื่อส่งมอบงานทางทีมงานโฮชิได้ติดตั้ง i-Pro BOARD 75" ในห้องเรียนเสร็จแล้ว พร้อมอธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของ i-Pro BOARD และช่วยแนะนำการใช้งานที่เหมาะสมกับสิ่งที่ทางอาจารย์ต้องการใช้งาน เสนอไอเดียการใช้งานที่ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถทำสื่อการเรียนการสอนได้ง่ายดายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นทางทีมงานโฮชิ ต้องขอขอบพระคุณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ติดต่อกลับมาสั่งซื้อสินค้าจากทางโฮชิมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


ซึ่งหากท่านใดสนใจสินค้าโฮชิและอยากทดลองการใช้งานก่อน ไม่ว่าจะเป็น i-Pro BOARD หรือ Video Conference อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา...โฮชิ

Comments


bottom of page