top of page

ติดตั้งและสอนการใช้งาน i-Pro BOARD โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ทางทีมงานโฮชิ ได้มีการส่งมอบพร้อมบริการติดตั้งและสาธิตการใช้งานของกระดานอัจฉริยะ i-Pro BOARD ให้กับทาง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ทางเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ดูแลและบริการให้กับทางอาจารย์ผู้สอนและได้เสนอไอเดียการใช้งานเพื่อง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น


ทางทีมงานโฮชิ ต้องขอขอบพระคุณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ติดต่อกลับมาสั่งซื้อสินค้าจากทางโฮชิมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


ซึ่งหากท่านใดสนใจสินค้าโฮชิและอยากทดลองการใช้งานก่อน ไม่ว่าจะเป็น i-Pro BOARD หรือ Video Conference อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา...โฮชิComments


bottom of page